Śledź nas na:

Edukacja medialna - Artykuły

  • liczba prac:

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie (techniki aktywnego słuchania, zasady przekazywania informacji zwrotnej).

Style komunikowania

Omówienie stylów komunikowania: instrumentalny, egocentrzyczny, allocentryczny.