Śledź nas na:

Edukacja medialna - Artykuły

  • liczba prac:

Definicje komunikowania

Krótka wypowiedź na temat: Definicje komunikowania (różne ujęcia: psychologiczne, socjologiczne,  filozoficzne etc.).

Komunikowanie jako proces oddziaływania na klienta

Termin komunikowanie odnosi się do zjawiska porozumiewania się ludzi. Akty komunikowania zachodzą zawsze w społeczeństwie, w różnych jego strukturach i na różnych poziomach. Mają one zatem charakter społeczny.