Śledź nas na:Cechy komunikowania

Krótka wypowiedź na temat: Cechy komunikowania.

Cechy komunikowania

  • Jest specyficznym procesem społecznym - odnosi się do przynajmniej dwóch jednostek i zawsze przebiega w środowisku społecznym.

  • Zachodzi w określonym kontekście społecznym, determinowanym przez liczbę i charakter uczestników procesu.

  • Jest to proces kreatywny, polegający na budowaniu nowych pojęć i przyswajaniu wiedzy o otaczającym świecie.

  • Ma charakter dynamiczny, bo polega na przyjmowaniu, rozumieniu i interpretowaniu informacji.

  • Ciągły proces, bo trwa od chwili narodzenia człowieka aż do jego śmierci.

  • Jest procesem symbolicznym, bo posługuje się symbolami i znakami. Niezbędna jest także wspólnota semiotyczna, aby mogło dojść do porozumienia się uczestników.

  • Proces interakcyjny - między jego uczestnikami wytwarzają się określone stosunki, które mogą mieć charakter partnerski lub opierać się na stosunku dominacji i podporządkowania.

  • Jest celowe i świadome, bo działaniem każdego uczestnika procesu kierują określone motywy.

  • Jest nieuchronne - ludzie zawsze i wszędzie będą się ze sobą komunikować bez względu na ich uświadamiane lub nie uświadamiane zamiary.

  • Jest procesem złożonym, może mieć charakter dwustronny lub jednostronny, werbalny lub niewerbalny, bezpośredni, medialny lub pośredni.

 Zobacz także