Śledź nas na:Teoria systemowa w komunikowaniu

Krótka wypowiedź na temat: Teoria systemowa w komunikowaniu.

 1. system społeczny tworzony jest przez komunikację, w która włączony jest każdy człowiek. Nie zaczyna on tego systemu i nie kończy - zaczyna i kończy jedynie swój udział w stałym procesie komunikowania społecznego.

 2. akt komunikacyjne to zachowania obserwowalne, które mają wkład w proces wymiany interpersonalnej i kształtowania takich stosunków społecznych, które bez komunikacji nie miałyby miejsca.

 3. system komunikowania jest sekwencją pewnych wydarzeń, które zachodzą jedno po drugim w danym czasie - nie można przerwać procesu komunikowania w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem, gdyż akt obserwowalnego zachowania może być źródłem informacji dla obserwatorów tego zachowania. Milczenie też jest komunikowaniem.

 4. każdy akt komunikowania ma dwa aspekty - zawartości merytorycznej i określenia relacji między rozmówcami.

W ramach GTS można wyróżnić teorie komunikacyjne:

 1.  
  • nie jest możliwy brak komunikowania się w obecności innych

  • w komunikowaniu ludzie mogą uczestniczyć na trzy sposoby: akceptując, odrzucając, ignorując

  • na proces komunikacji mają wpływ: kontekst w jakim odbiera się komunikacja i aspekty kontekstu, które wnosi sam uczestnik.

  • komunikacja w swej strukturze jest cykliczna - wszystko jednocześnie jest przyczyną i skutkiem

 Zobacz także