Śledź nas na:Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie (techniki aktywnego słuchania, zasady przekazywania informacji zwrotnej).

Aktywne słuchanie to okazywanie rozmówcy akceptacji, szacunku, serdeczności i ciepła. To powstrzymywanie się od własnych sądów i dobrych rad.

Umiejętność dobrego słuchania wyraża się w skupieniu uwagi na osobie partnera, treści rozmowy poprzez:

 • Zwróceniu się w stronę rozmówcy

 • Utrzymywaniu kontaktu wzrokowego

 • Delikatnemu zachęcaniu do kontynuowania

 • Nieprzeszkadzanie i nierozpraszanie kiedy ktoś mówi

Chcąc okazać zainteresowanie:

 • Stawiaj pytania otwarte, co, kto, dlaczego.

 • Słuchaj uważnie odpowiedzi partnera, ale również zwracaj uwagę na wszystkie informacje, które dostarczają ci wiedzy o partnerze.

 • W rozmowie ujawniaj niektóre informacje o sobie. Pozwolisz dzięki temu partnerowi zorientować się, czy jesteś zainteresować rozmową, jaki jest twój stosunek do tego, o czym rozmawiacie.

Techniki aktywnego słuchania:

 • Odzwierciedlanie - mówimy rozmówcy o tym, jakie wg nas przeżywa uczucia.

„Mam wrażenie, że jesteś zadowolony".

„Czuję, że bardzo się tym przejmujesz".

 • Parafrazowanie - powtarzanie własnymi słowami tego co powiedział rozmówca

„Jeśli dobrze Cię rozumiem to..."

„Jestem zdania, że..."

 • Klaryfikacja - zwracanie się do rozmówcy z prośbą o skoncentrowanie się na sprawach najważniejszych.

„Wiem, że to wszystko jest ważne dla ciebie, ale co zamierzasz..."

Zasady przekazywania informacji zwrotnych:

 • Mów o odczuciach jakie wywołują w tobie zachowania partnera.

 • Nie oceniaj, nie dawaj rad, nie narzucaj swoich poglądów, skup się na tym co widzisz, podawaj fakty.

 • Wypowiadaj się o zachowaniach drugiej, a nie o tym jaka ona jest.

 • Unikaj uogólnień „zawsze", „nigdy". Bądź konkretny.

 • Eksponuj to co można zmienić. Mów o sprawach, na które rozmówca ma wpływ.

Otrzymywanie informacji zwrotnej:

 • Słuchaj informacji zwrotnej bez natychmiastowego jej zaprzeczenia i odrzucania.

 • Sprawdź rozumienie komunikatu, poproś o wyjaśnienie treści. Nie wyciągaj pochopnych wniosków.

 • Nie polegaj na jednym źródle informacji. Sprawdź czy przekazywana ci informacja jest podzielana przez inne osoby.

 • Pamiętaj o tym, że wykorzystanie informacji zwrotnej i ocena tej wartości zależy od ciebie.

 Zobacz także