Śledź nas na:Cechy dobrej informacji

Omówienie najważniejszych cech dobrej informacji.

  • użyteczność - info musi treściwo odpowiadać pewnej potrzebie, na ogół związanej z podjęciem pewnej decyzji

  • dostępność - info musi być osiągalna dla zainteresowanej osoby, co oznacza, że mysi być w miarę tania i rozpowszechniana w kręgu właściwych użytkowników

  • operatywność - info musi być aktualna, uzyskana na czas, na ogół szybko

  • trafność - info musi być adekwatna, tzn. trafiać w sedno, dotyczyć danej kwestii, nie pomijając istotnych elementów

  • zrozumiałość - info musi być podana we właściwym języku, przystępna

  • prawdziwość - info musi przestawiać sprawy tak, jak się w rzeczywistości one mają, nazwać rzeczy po imieniu

  • wiarygodność - info muszą pochodzić z wiarygodnego źródła

  • rzetelność - info musi dokładnie i starannie przedstawić swój przedmiot

  • weryfikalność - info powinna być możliwa do sprawdzenia, uzupełnienia, pogłębienia i rozszerzenia

 Zobacz także