Śledź nas na:Cechy efektywnego komunikowania

Krótka wypowiedź na temat: Cechy efektywnego komunikowania.

 

Cechy efektywnego komunikowania:

  1. Doniosłe wrażenie bezpośredniości - uczucia muszą być wyrażane otwarcie i bezpośrednio. Jeśli przestrzegane są te zasady otrzymujemy natychmiastowe sprzęzenie zwrotne i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej poznać wpływ, jaki nasze czynności i wypowiedzi, wywaołują na drugą bliską nam osobę. Ponadto, bezpośrednie wyrażanie uczuć, pozwala zapobiec eskalacji (sopniowemu wzmaganiu się) uczuć negatywnych.

  2. Uczucia a oceny - efektywne komunikowanie wymaga otwartości, która niekiedy może sprawiać innym przykrość. Należy więc być otwartym, ale wyrażać się w taki sposób, by sprawiać tym jak najmniej przykrości drugiej osobie. Aby komunikowanie było otwarte musi polegać na bezpśrednim wyrażaniu uczuć, a nie ocen.

    • Odbiorcy znacznie łatwiej jest wysłuchać i wykorzystać sprzężenie zwrotne wyrażone w kategorii uczuć niż sądów i ocen, bo: opinie i oceny danej osoby opierają się jedynie na przypuszczeniach.

  3. Komunikowanie się w życiu codziennym - kiedy między dwojgiem lub wiekszą liczbą ludzi istnieje pewien rodzaj zależności, zazwyczaj żywią oni względem siebie jakieś uczucia. Jeśli tych uczuć nie rozumieją, to mogą im one przeszkodzić w wykonywaniu aktyalnych zadań. Dlatego ważne jest, żeby uczucia swoje zrozumieć i nie koniecznie od razu o nich mówić osobie dobrze nie znanej. Zatem osobistym celem powinno być nawiązanie zażyłych relacji z coraz większa liczbą znajomych, tak aby środowisko społeczne stawało się coraz bezpieczniejsze i bardziej otwarte.

 Zobacz także