Śledź nas na:Poziomy komunikowania

Omówienie poziomów komunikowania.

  1. komunikowanie intrapersonalne - proces biologiczny i psychiczny, jest to odbieranie i reakcja centralnego układu nerwowego na bodźce płynące z ogranizmu.

  2. Komunikowanie interpersonalne - najniższy poziom komunikowania społecznego. Zazwyczaj odbywa się „twarzą w twarz".

  3. Komunikowanie grupowe - komunikowanie w małych grupach takich jak rodzina, grupa pracownicza, grupa towrzyszka przyjaciół.

  4. Komunikowanie międzygrupowe - komunikowanie odnosi się do do dużych liczebnie grup, w których nie wszyscy członkowie mają osobiste, bezpośrednie styczności. Najcześciej są to wspólnoty lokalne, stowarzyszenia czy ziązki.

  5. Komunikowanie organizacyjne/instytucjonalne - komunikowanie jest sformalizowane, włądza i kontrola jasno zdefiniowane, role nadawcy i odbiorcy jednoznacznie określone.

  6. Komuniokowanie masowe - najszerszy proces komunikowania, odnosi się do komunikowania za pośrednictwem mediów szeroko rozumianych. w transmisji i wymianie info uczestniczy największa liczba ludzi. Zabiera także najwięcej czasu.

 Zobacz także