Śledź nas na:Funkcje komunikowania

Krótka wypowiedź na temat: Funkcje komunikowania.

Funkcje komunikowania:

  1. informacyjna - zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, upowszechnianie informacji: danych, wiadomości, obrazów, faksów

  2. socjalizacyjna - dostarczanie wiedzy, która pozwala ludziom skutecznie działać jako członkom społeczeństwa

  3. motywacyjna - dostarczanie bodźców do realizacji bliskich i dalekich celów społeczeństwa, stymulowanie osobistych wzorów i aspiracji

  4. debaty i dyskusji - udostępnienie i wymiana informacji o faktach potrzebnych do zawarcia porozumienia lub wyjaśnienia różnicy zdań na temat spraw publicznych.

  5. edukacyjna - transmisja wiedzy służąca rozwojowi intelektualnemu, kształtowanie osobowości

  6. kulturowa - upowszechnianie wytworów kultury i sztuki

  7. rozrywkowa - upowszechnianie znaków, symboli, dźwięków, obrazów, teatru, tańca, komedii, literatury, sztuki, muzyki

  8. integracyjna - umożliwianie dostępu wszystkim ludziom, grupom i narodom do przekazów, które muszą znać by zrozumieć się nawzajem i rozumieć swoje warunki życia, poglądy i aspiracje.

 Zobacz także