Śledź nas na:Definicje komunikowania

Krótka wypowiedź na temat: Definicje komunikowania (różne ujęcia: psychologiczne, socjologiczne,  filozoficzne etc.).

psychologiczna - Gerbner

komunikowanie to szczególne, formalnie zakodowane lub symboliczne wydarzenie społeczne, które umożliwia wnioskowanie o stanach, stosunkach i procesach niepoddających się bezpośredniej obserwacji.

filozoficzna - Jaspers

komunikacja oznacza kontakt człowieka z człowiekiem.

psych. społeczna - Newcomb

bez wspólnie uznawanych norm możliwa jest interakcja między ludźmi, ale nie jest możliwe komunikowanie się w sensie dzielenia znaczeniami w toku tych interakcji.

politologiczna - Laswell

akt komunikowania między dwoma osobnikami jest pełny, gdy obie rozumieją ten sam znak w ten sam sposób.

socjologiczna - Schram

słowo komunikowanie pochodzi od łan. Communis, czyli wspólny. Komunikująs się staramy się uzasadnić wspólnotę z kimś innym/

pedagogiczna - Dewey

o komunikowaniu mówi się wówczas, gdy następuje skuteczne, przesyłanie info od jednego uczestnika do drugiego. Społeczeństwo nie tylko trwa dzięki komunikowaniu, ale w istocie można powiedzieć, że istnieje poprzez przekazywanie i poprzez komunikowanie.

 Zobacz także