Śledź nas na:Bariery komunikacyjne

Omówienie barier komunikacyjnych.

 1. osądzanie:

  • krytykowanie

  • obrażanie

  • orzekanie

  • chwalenie (aby ganić lub manipulować), np. „dobrze to zrobiłeś, ale jakbyś się postarał mógłbyś być lepszy".

 2. decydowanie za innych:

  • rozkazywanie

  • grożenie

  • moralizowanie

  • niewłaściwe zadawanie pytań

 3. uciekanie od problemów współrozmówcy:

  • doradzanie

  • zmiana tematu

  • logiczne argumentowanie

  • pocieszanie

 4. Polaryzacja - tendencja do wyrażania skrajnych opinii,

 5. Etykietowanie - widzenie problemów przez ich nazywanie, a nie analizowanie,

 6. Mieszanie faktów i wniosków, traktowanie wniosków na równi z rzeczywistymi faktami,

 7. Przesadna pewność siebie, a więc przypisywanie sobie cech eksperta znającego się na wszystkich problemach,

 8. Statyczna ocena - brak umiejętności weryfikacji opinii dotyczących nieustannie zmieniających się elementów rzeczywistości,

 9. Klasyfikowanie i nieodróżnianie, czyli przypisywanie ludziom i zdarzeniom tych samych cech, klasyfikowanie ich i kategoryzowanie

 Zobacz także