Śledź nas na:Formy procesów komunikowania

Krótka wypowiedź na temat: Formy procesów komunikowania.

Formy procesów komunikowania:

  • mogą być asymetryczne - gdy aktywny przedmiot komunikowania uruchamia bodziec adresowy do biernego raczej obiektu komunikowania, który na ów bodziec reaguje

  • ma charakter indywidualny, jest wydarzeniem w istocie angażującym pojedyncze osoby i one powinny być przedmiotem badań

  • komunikowanie jest intencjonalne - nadawca inicjuje akt komunikowania w sposób umyślny, z reguły mając na uwadze jakiś cek nadawca stara się spowodować określony skutek

  • ma charakter epizodyczny, poszczególne epizody mają swój określony początek i koniec oraz wywołują pewne dające się każdorazowo wyodrębnić, wzajemne niezależne skutki

  • komunikacja interpersonalna pośrednia: rozmowy telefoniczne, korespondencja listowa, poczta elektroniczna, radiotelefony, kasety i CD

  • komunikacja interpersonalna pozorowana za pomocą mediów: interakcje paraspołeczne, telefony uczestników w programie

  • komunikacja między człowiekiem a komputerem: komputer w roli uczestnika komunikowania

  • „unikomunikacja": w nawiązaniu interakcji międzyludzkiej korzystnie z takich przedmiotów, jak koszulki trykotowe z różnymi napisami, nalepki z hasłami

 Zobacz także