Śledź nas na:Komunikowanie informacyjne

Opracowanie zagadnienia komunikowanie informacyjne.

Informacyjne - jego podstawą jest kreowanie wzajemnego porozumienia i zrozumienia między uczestnikami procesu, dzielenia się wiedzą, wyjaśnianie i instruktaż, przy założeniu, że nadawca nie ma żadnych intencji wpływania na postawy i zachowania odbiorców. Posługuje się metodami, które są odpowiednio dobrane przez nadawców i zależą od specyfiki prezentowanych informacji. Podstawowe:

  • Narracja - opis wydarzenia z zachowaniem kolejności występowania epizodów i wątku od początku do końca.

  • Opis - dotyczy konkretnej osoby, przedmiotu, sytuacji.

  • Demonstracja - proces, podczas którego przekazowi werbalnemu towarzyszy równoczesne wykonywanie czynności ilustrującej ten komunikat.

  • Definiowanie - wyjaśnianie pewnych pojęć, ich klasyfikacja i rozróżnienie, wskazywanie na synonimy i antonimy, użycie i funkcje.

Zasady, które wpływają na efektywność:

  1. Kreatywność - determinowana transmisją od odbiorców informacji i sposobem ich prezentacji.

  2. Wiarygodność - wiarygodność nadawcy i zaufanie do niego ze strony odbiorców.

  3. Nowość informacji - nowinki działają mobilizująco i rozchodzą się szybciej.

  4. Doniosłość informacji - wynika z potrzeby wiedzy odbiorców i z psychologicznego nastawienia jednostki do postrzegania istotnych elementów.

  5. Położenie nacisku na informacje - nadawca często stosuje technikę podkreślania wagi pewnych informacji.

  6. Wykorzystanie pomocy wizualnych - w celu wzmocnienia przekazu, uczynienia go bardziej klarownym i zrozumiałym.

 Zobacz także