Śledź nas na:Wybrane teorie percypowania przez jednostkę nadawanych komunikatów

Wybrane teorie percypowania przez jednostkę nadawanych komunikatów: teoria motywów Wiliama J.McGuire.

Motywy poznawcze utrzymujące równowagę psychiczną odbiorcy:

 1. teoria spójności - jednostka poszukuje info., które utrzymują wewnętrzną zgodność jej wiadomości, wyobraźni i przekonań.

 2. T. atrybucji - jednostka wybiera te info, które utrzymują jej dotychczasowy sposób interpretowania świata zewnętrznego.

 3. T. kategoryzacji - jednostka odbiera głównie te info., które są zgodne z jej sposobem klasyfikowania rzeczywistości.

 4. T. obiektywizacji - jednostka przyswaja te treści, które bezpośrednio odzwierciedlają świat zewnętrzny.

Moywy poznawcze rozwijające osobowość:

 1. T. antonomii - jednostka poszukuje taich info, które umożliwiają jej samorealizację i określenie własnej tożsamości.

 2. T. symulacji - jednostka wybiera te info, które wzbogacają jej wiedzę i wyobraźnię o świecie zewnętrznym.

 3. T. teleologiczna - jednostka odbiera takie info, które dopasowują jej obraz świata do jej wartości, przekonań, zamierzeń.

 4. T. utylitarności - jednostka przyswaja takie info, które zwiększają jej umiejętność rozwiązwania problemów życiowych.

Motywy emocjonalne utrzymujące równowagę psychiczną odbiorcy:

 1. T. redukcji napięcia - jednostka poszukuje akich info, które rozładują jej wewnętrzne stresy i napięcia.

 2. T. ekspresji - jednostka wybiera takie info, które wyrażają jej stosunek do rzeczywistości zewnętrznej.

 3. T. obrony ego - jednostka odbiera tylko takie info, które są zgodne z jej wyobrażeniem o sobie.

 4. T. wzmocnienia - jednostka przyswaja te info, które są zgodnie z jej wyobrażeniem o samym sobie.

Motywy emocjonalne rozwijające osbowość:

 1. T. uznania - jednostka poszukuje takich info, które zwiększają poczucie własnej wartości, siły sprawności.

 2. T. afiliacji - jednostka wybiera taką info, które pomaga w nawiązaniu kontaktów z innymi ludźmi.

 3. T. identyfikacji - jednostka odbiera głownie te info, które kztałtują jej przekonania.

 4. T. modelowania - jednostka przysaja takie info, które umożliwiają naśladowanie zachowań innych znaczących osób.

 Zobacz także