Śledź nas na:System referencyjny sytuacji komunikacyjnej

Krótka wypowiedź na temat: System referencyjny sytuacji komunikacyjnej.

 

System referencyjny sytuacji komunikacyjnej:

Kanał komunikowania - powinien być dobrany do rodzaju info. i możliwości percepcyjnych odbiorcy.

Kryteria:

 • szybkość

 • natychmiastowość sprzęzenia zwrotnego

 • możliwość osobistego wpływania na odbiorcę

 • obszerność, szczegółowość, precyzja i konieczność użytkowania info.

 • liczba odbiorców i ich odległość od nadawcy.

Elementy systemu referencyjnego:

 • Przedmiot przekazu

 • Środki przekazu

 • Język, który jest właściwy dla danych środków przekazu

 • Okoliczności w jakich przebiega komunikowanie

  • Przestrzenno - czasowe

  • Osobowe (osoby obecne w procesie, obserwujące, kontrolujące, oceniające, wspomagające lub utrudniające czynności komunikowania)

 • Partnerzy przekazu (cechy: intencje i kompetencje komunikacji)

 Zobacz także