Śledź nas na:Komunikowanie perswazyjne (cel, typy perswazji, kampania perswazyjna)

Omówienie zagadnienia komunikowanie perswazyjne (cel, typy perswazji, kampania perswazyjna)

 

Perswazyjne - operuje perswazją jako podstawową techniką wpływania, nakłaniania, namawiania, zachęcania, tłumaczenia, łagodzenia, oczarowania itp. Obiektem są ludzie, przedmiotem - idee, wartości oraz wszystko co można wartościować na płaszczyźnie intelektualnej, moralnej i emocjonalnej.

Celem perswazji jest modyfikacja postaw i wpływanie na zachowania. Jest to proces celowy, w którym nadawca ma określone intencje: zmiana istniejących postaw, wzmocnienie postaw, uformowanie nowej, nie istniejącej dotychczas.

Zasady:

  • Sprecyzowanie celów - sprecyzowanie celów działania i wskazanie konkretnych efektów w postaci reakcji odbiorcy, jakie się chce uzyskać.

  • Stosowanie logicznej argumentacji - zastosowanie racjonalnych, dobrze umotywowanych argumentów; wyszukanie dowodów i odwoływanie się do nich w celu poparcia racji nadawcy.

  • Rozpoznanie istniejących systemów postaw i wzorów zachowań odbiorcy - przygotowanie materiału perswazyjnego w oparciu o znajomość istniejących postaw i zachowań odbiorcy.

  • Posługiwanie się językiem motywującym do działania - jasne określenie emocji odbiorcy, na które się chce oddziaływać.

  • Budowanie i rozwijanie wiarygodności - w oparciu o mówienie prawdy, traktowanie informacji z dystansem, odpieranie ataków przeciwników nad nadawcę.

  • Prezentacja komunikatu w przekonujący sposób - prezentowanie komunikatu przez nadawcę w atrakcyjny sposób.

  • Obalanie przeciwnych argumentów - obalanie dowodów strony przeciwnej poprzec ocenę dowodów i przyczyn.

 Zobacz także