Śledź nas na:Typy systemów komunikowania się wg Tomasza Gobana-Klasa

Krótka wypowiedź na temat: Typy systemów komunikowania się wg Tomasza Gobana-Klasa.

Typy systemów komunikowania się wg Tomasza Gobana - Klasa:

  1. system komunikacji społecznej, którym jest ogól relacji komunikowania między członkami systemu społecznego. Na system ten składa się codzienna wymiana opinii, wiadomości, zdań w małych grupach (rodzina, towarzyska, pracownicza).

  2. system publiczny obejmuje większe zbiorowości i środowiska (przemówienia, kazania)

  3. system oparty, tzw. masowy - oparty na środkach masowych przekazów

  4. system wewnętrzny organizacji, instytucji, który obejmuje te formy komunikowania, które rozwinęły np. organizacje na użytek swoich członków, władz, tzw. system instytucjonalny

 Zobacz także