Śledź nas na:Podstawowe wyróżniki reklamy

Jasność kroju (odmiany kroju) pisma jest cechą subiektywną. Porównując dłuższe teksty złożone różnymi krojami (odmianami krojów) pism można dokonać następującej oceny: dany tekst jest jasny/ciemny czy też jest jaśniejszy/ciemniejszy od innego. Jasność kroju (odmiany kroju) pisma jest zależna od bardzo wielu parametrów, między innymi od grubości kresek tworzących litery, wielkości i kształtu szeryfów, stosunku wysokości tekstu do wysokości wersalików, odległości międzyliterowych itp. Dla danego kroju pisma i stopnia pisma w wierszu mieści się określona liczba znaków. Im znaków tych jest więcej, tym tekst złożony tym krojem zajmuje mniej miejsca i tym bardziej ekonomiczny jest dany krój.

Tworząc reklamę niezbędna jest wiedza o doborze właściwego pisma do przedstawienia konkretnego produktu. Każda rodzina produktów utożsamiana jest z innym krojem pisma. Analogiczne usługa oferowana przez konkretną firmę powinna być odpowiednio zareklamowana.

Badając czytelność pisma należy zwrócić uwagę na jednakową szerokość lub wąskość odpowiadających sobie form, nie pod względem geometrycznym, lecz optycznym. Linie liter określają nie tylko ich wewnętrzne światło, ale regulują również proporcjonalne odległości między literami. Dany rodzaj pisma tylko wówczas będzie zrównoważony i czytelny, gdy wewnętrzne światła liter oraz odstępy między literami będą z sobą zharmonizowane. Jest to podstawowym warunkiem spokojnego i rytmicznego czytania tekstu.

Czytelność pisma wymaga, aby każdy znak litery posiadał kształt odróżniający go od innych znaków, aby pod względem graficznym znaki te tworzyły harmonijne jednostki optyczne. Dla czytelności pisma szczególnie duże znaczenie mają proporcje elementów konstrukcyjnych liter. Przy ustalaniu proporcji górnych i dolnych wydłużeń oraz wysokości pisma należy zwracać uwagę na właściwą wysokość zasadniczą, od niej bowiem zależy zawartość i napięcie wiersza w zwierciadle kolumny, a równocześnie jasność i czytelność pisma.

Dla oka ludzkiego męczący jest każdy rodzaj jednostajności i monotonii. Czytanie zatem jest procesem wyczerpującym wzrok człowieka, dlatego też zadaniem twórców pisma winno być dążenie do osiągnięcia takiego obrazu pisma, które by najmniej obciążało wzrok.

To samo tyczy się tła reklamy, obramowania i cieniowania jakie się w samym projekcie wykorzystuje. I to nie jest istotne czy jest to reklama wyłącznie prasowa, czy telewizyjna. Zasady zawsze pozostają takie same. Największy zysk najniższym nakładem pracy można osiągnąć, optymalizując stosowane palety kolorów. Dobranie właściwych palet może decydować o tym, czy użytkownik zauważy reklamę i kliknie ją, czy też zignoruje.

Strategia stosowania kolorów zależy od umiejscowienia reklam oraz koloru tła, na którym są one wyświetlane. Najistotniejszym czynnikiem kształtującym nastrój każdej reklamy są barwy, które ściśle się wiążą z cechami przedstawianego produktu i przywodzą na myśl konkretne skojarzenia i odczucia. Mogą również być wizytówką firmy, tak jak logo. Kolorem można wyrazić smak, zapach, temperament, emocje, opisać w zasadzie wszystkie cechy i stworzyć dokładną charakterystykę towaru. Tak jak scenografia mogą stanowić tło, które w niezauważalny sposób zaakcentuje to, co najistotniejsze.Zobacz także