Śledź nas na:Podstawowe wyróżniki reklamy

Tutaj nasuwa się jeden prosty wniosek, jeżeli punkt, jeżeli prosta i krzywa to zaczyna powstawać coś więcej. A co? Można śmiało rzec, że te 3 elementy są podstawą każdego rysunku. Nadają mu zarówno dynamizmu jak i statyczności. Sprawiają, że zaczyna się rodzić coś z niczego. Powstaje perspektywa, litera, podkreślenie, a nawet cieniowanie (punkt).

Istotą perspektywy jest rzutowanie wszystkich punktów przestrzeni na płaszczyznę lub inną powierzchnię, względem pewnego punktu zwanego środkiem perspektywy. Taki sposób przedstawienia powoduje powstawanie obrazu, w którym (oprócz pewnych specyficznych sytuacji) nie zostają zachowane prawdziwe wymiary i kąty w przestrzeni. Obraz ulega deformacji - charakterystyczne jest "zmniejszanie się" na obrazie przedstawianych elementów wraz z ich oddalaniem się od punktu obserwacji. Linie równoległe do siebie w perspektywie stają się zbieżne i spotykają się w pewnym teoretycznym punkcie. Konstrukcja perspektywy w rysunku i malarstwie opiera się właśnie na stosowaniu tzw. punktów zbiegu, które pozwalają wyznaczyć prawidłowy kształt przedstawianych obiektów. Perspektywa jest najczęściej używanym i najbardziej naturalnym dla człowieka sposobem odwzorowania przestrzeni na płaskiej powierzchni. Wyróżnia się trzy rodzaje perspektywy:

  • Perspektywa powietrzna - technika malarska, która służy zwiększeniu iluzji głębi. Przestrzeń wpływa na odbiór tonów i kolorów. W miarę oddalania się w kierunku horyzontu zwiększa się warstwa powietrza między obiektem a obserwującym. Wraz ze zwiększaniem się odległości tony i barwy bledną i stają się jaśniejsze, bardziej niebieskawe.

  • Perspektywa barwna - sposób oddania trójwymiarowości na płaszczyznie za pomocą barw. Perspektywa ta wykorzystuje zjawisko optyczne, które polega na złudzeniu, że pewne kolory zdają się być bliżej lub dalej od obserwatora, choć w rzeczywistości są tak samo oddalone. Kolory zimne wydają się oddalać, a ciepłe zbliżać.

  • Perspektywa linearna - to technika umożliwiająca przedstawianie rzeczywistości na płaskiej powierzchni, tak aby sprawiała wrażenie głębi.

Ale ze względu na swoją funkcję największą rolę odgrywa tu perspektywa linearna. Podstawową jej zasadą jest pozorne zmniejszanie się wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza oraz pozorna zbieżność ku horyzontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do przedmiotu - jest to tzw. perspektywa linearna.

Litera zaś to znak graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych. Zestaw liter tworzy słowo. A słowo musi zostać wyrażone na piśmie. W reklamie nie bez znaczenia jest to jak zostanie dobrane liternictwo do projektu. Warto zatem wspomnieć o kroju pisma. Krój pisma to jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki, jest najważniejszym elementem określającym charakterystyczny wygląd i unikalność każdej rodziny czcionek. Stanowi o konkretnym, rozpoznawalnym wyglądzie niezależnie od wielkości znaków, czy ich atrybucie pogrubienia, pochylenia, szerokości itp. Krój pisma to charakterystyczny obraz kompletu znaków pisarskich o jednolitych podstawowych cechach graficznych: stylu, rytmie, proporcji, dukcie, układzie lub kształcie szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp. Krój pisma może mieć wiele odmian, czasami nawet znacznie różniących się od kroju podstawowego, lecz nadal zachowujących w sposób konsekwentny podstawowe założenia graficzne danej rodziny krojów.Zobacz także